เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ม.8 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร. 054-294358 Email:maewa@maewa-thoen.com

Fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จังหวัดลำปาง