Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 • หน้าแรก
 • กองคลัง
 • งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓
 • กองคลัง
 • งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๒๗ พฤษภาค พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น ลป.ถ.๘๓-๐๐๓ สายบ้านแม่วะลุ่ม ถึงบ้านแม่วะหลวง ตําบลแม่วะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๒ เมตร หนา ๐.

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่วะ

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

12 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

12 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

12 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

12 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev