รายงานการกำกับฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายงาน รายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงาน รายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ภาพ:ข่าว กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง) 

 box001.gifWork-mw-203-01-page-002.jpg

 

comments