"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 • หน้าแรก
 • กองคลัง
 • รายงานการกำกับฯ
 • กองคลัง
 • รายงานการกำกับฯ
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒)

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่วะ

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

31 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

31 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

31 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev