"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

เมนูหลัก

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์

ลงทะเบียนใช้งาน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *ศูนย์ดำรงธรรม

0259142
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
133
299
731
2628
7939
15334
259142

คาดว่าวันนี้
552

22.26%
10.57%
4.80%
0.55%
0.18%
61.65%
Online (15 minutes ago):18
18 guests
no members

Your IP:54.160.153.233

แผนที่ตั้งอบต.แม่วะ

สายตรงนายก

Call center

20031017_1441233312603097_1649076103_n.jpg

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่วะ

ข่าวประกวดราคา

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

Page01-page-002.jpg

๐๑-การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


๐๒-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


๐๓-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร


๐๔-การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


๐๕-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


๐๖-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป


๐๗-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป


๐๘-การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒


๐๙-การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


๑๐-การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร


๑๑-การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


๑๒-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป


๑๓-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล


๑๔-การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


๑๕-การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร


๑๖-การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑


๑๗-การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔


๑๘-การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑


๑๙-การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓


๒๐-การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒


๒๑-การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ


๒๒-การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด


๒๓-การจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ


๒๔-การจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด


๒๕-การจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า


๒๖-การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด


๒๗-การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ


๒๘-การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า


๒๙-การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


๓๐-การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


๓๑-การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า


๓๒-การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


๓๓-การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ


๓๔-การแจ้งขุดดิน


๓๕-การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

 

๓๖-การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ


๓๗-การแจ้งถมดิน


๓๘.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


๓๙.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


๔๐.การรับชำระภาษีป้าย


๔๑.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


๔๒.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


๔๓.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ
ม.๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โทร. ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ และ ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
สำนักปลัดและกองช่าง ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ กองคลัง ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
งานป้องกัน ๐๕๔-๒๙๔๓๕๘

Website :https://www.maewa-thoen.com

Webpage : https://www.facebook.com/maewathondotcom

 
comments

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png
ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.