New maewa 0001

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ
เลขที่ ๒๑๑ ม.๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๒๓๐

โทร. ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ และ ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
สำนักปลัดและกองช่าง ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ กองคลัง ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
งานป้องกัน ๐๕๔-๒๙๔๓๕๘ Email : maewa@maewa-thoen.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : saraban_06520806@dla.go.th

Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
× ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบหรือตอบโต้กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ทันที (2 Way Communication)

ต้องการขอน้ำกินน้ำใช้ครับ

เพิ่มเติม
1 ปี 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #23 โดย --facebook
ต้องการขอน้ำกินน้ำใช้ครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เพิ่มเติม
1 ปี 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #24 โดย อบต.แม่วะ
อบต.แม่วะ ได้ทำ E-service ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่

E-service ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ม.๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐
โทร. ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ และ ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑ E-mail:maewa@maewa-thoen.com
สำนักปลัดและกองช่าง ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ กองคลัง ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑ งานป้องกัน ๕๔-๒๙๔๓๕๘

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.181 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

แผนที่ตั้งอบต.แม่วะ