"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
13054736_1117977308253464_278364666_o.jpg13161013_1126738770710651_2018655785_o.jpg13509502_1159252014125993_1392601612_o.jpg13549067_1163263347058193_11447458_o.jpg13692143_1173258536058674_882921881_o.jpg13840415_1181894571861737_866112950_o.jpg13931699_1193326737385187_2029899891_o.jpg14002417_1193328797384981_1653902677_o.jpg15032485_1282345111816682_1267687087_n.jpg15328277_1318246724893187_1524203768_n.jpg15644501_1331601916891001_916469395_n.jpg15645127_1331605503557309_1925637365_n.jpg15785726_1338734046177788_1921595929_o.jpg15969956_1349637151754144_103639660_n.jpg16111095_1355405974510595_224805786_n.jpg16111219_1355409217843604_1190022073_n.jpg16128004_1355405874510605_1959548740_n.jpg16729146_1405889416108388_2557906811037914721_n.jpg17758142_1444488485602343_1705201900_n.jpg17888674_1449647451753113_1961635950_n.jpg18053381_1461733617211163_1925970140_o.jpg18072559_1461731997211325_273917011_n.jpg18072877_1461732763877915_719107003_n.jpg

ประวัติ ความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ โอทอป และแหล่งท่องเที่ยว

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 พฤษภาคม 2563
hits (38 hits)
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อม ...
08 พฤษภาคม 2563
hits (90 hits)
เรื่อง การดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนเหตุ ภัยแล้ง (ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำป ...
07 พฤษภาคม 2563
hits (127 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสํารวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล องค์ ...
02 พฤษภาคม 2563
hits (98 hits)
เรื่อง การดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนเหตุภัยแล้ง (ข้อมูลจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก ...
01 พฤษภาคม 2563
hits (93 hits)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อมูล อง ...
16 เมษายน 2563
hits (178 hits)
เมื่อ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายในพ ...
อ่านต่อทั้งหมด
25 พฤษภาคม 2563
hits (38 hits)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทําข้าง อุท ...
25 พฤษภาคม 2563
hits (29 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๕ บ้ ...
19 พฤษภาคม 2563
hits (58 hits)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป ...
19 พฤษภาคม 2563
hits (89 hits)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าช้าง - อุทยา ...
14 พฤษภาคม 2563
hits (57 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะ ...
07 พฤษภาคม 2563
hits (127 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสํารวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล องค์ ...
อ่านต่อทั้งหมด

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่วะ

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

26 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

26 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

26 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev