Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

ประวัติ ความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ โอทอป และแหล่งท่องเที่ยว

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

07 สิงหาคม 2563
hits (97 hits)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุค ...
06 สิงหาคม 2563
hits (66 hits)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศองค์ก ...
31 กรกฎาคม 2563
hits (85 hits)
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ ...
30 กรกฎาคม 2563
hits (83 hits)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ ...
30 กรกฎาคม 2563
hits (41 hits)
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายศุภฤกษ์ กวางศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบ ...
28 กรกฎาคม 2563
hits (80 hits)
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายขจรศักดิ์ คำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ นายอนันต์ น ...
อ่านต่อทั้งหมด
06 สิงหาคม 2563
hits (11 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าข้าม ตำบลแม่วะ ...
31 กรกฎาคม 2563
hits (17 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบํารุงทางหลวงชนบทและหลักทางโค้ง หมู่ที่ ๗ บ้านผดุงราษฎร์ร ...
13 กรกฎาคม 2563
hits (50 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ซอยบ้านนายเติง โพธิคํา มีปริมาณงานขนา ...
13 กรกฎาคม 2563
hits (54 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑ บ้านนางแก้วลูน สายสุรินทร์ บ้านแม่วะหลวง ห ...
13 กรกฎาคม 2563
hits (46 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๒ หน้าบ้านนายหลั่น มณีเครือ บ้านแม่วะหลวง หม ...
13 กรกฎาคม 2563
hits (51 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเท่ง สุยะวงศ์ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่วะหลวง ...
อ่านต่อทั้งหมด

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่วะ เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
next
prev